• banner

Là một quốc gia xuất khẩu quần áo lớn, lượng quần áo xuất khẩu hàng năm của Trung Quốc vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn nhiều so với lượng quần áo nhập khẩu. Tuy nhiên, với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây, ngành công nghiệp quần áo đã dần dần bước vào thời kỳ chín muồi, các loại hình phim ảnh cũng dần được phong phú hóa, xuất nhập khẩu quần áo của Trung Quốc đang dần thu hẹp. Năm 2018, giá trị xuất khẩu quần áo và phụ kiện của Trung Quốc là 157,812 tỷ đô la Mỹ, và lượng nhập khẩu là 8,261 tỷ đô la Mỹ.

Trung Quốc là nước xuất khẩu quần áo lớn, nhưng xuất nhập khẩu đang dần bị thu hẹp

Là một quốc gia xuất khẩu quần áo lớn, lượng quần áo xuất khẩu hàng năm của Trung Quốc vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn nhiều so với lượng quần áo nhập khẩu. Tuy nhiên, với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây, ngành quần áo đã dần bước vào thời kỳ trưởng thành. Sau khi chủng loại sản phẩm được phong phú dần, thặng dư xuất nhập khẩu quần áo của Trung Quốc đang dần bị thu hẹp.

Từ năm 2014 đến năm 2020, quy mô xuất khẩu quần áo của Trung Quốc đang giảm dần. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018, lượng xuất khẩu quần áo và phụ kiện của Trung Quốc là 157,812 tỷ USD (quy đổi theo tỷ giá trung bình của đô la Mỹ của tháng tương ứng sang Nhân dân tệ), so với cùng kỳ năm ngoái. giảm 0,68%; Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020, lượng quần áo và phụ kiện xuất khẩu của Trung Quốc là 51,429 tỷ USD, giảm 7,28% so với cùng kỳ năm trước.

Từ năm 2014 đến năm 2020, quy mô nhập khẩu quần áo của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018, kim ngạch nhập khẩu quần áo và phụ kiện quần áo của Trung Quốc là 8,261 tỷ USD, tăng 14,80%; Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, lượng nhập khẩu quần áo và phụ kiện quần áo của Trung Quốc là 2,715 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường xuất khẩu chính của ngành quần áo Trung Quốc là Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, ASEAN và Nhật Bản. Năm 2018, lượng quần áo xuất khẩu của Trung Quốc sang EU đạt 33,334 tỷ USD, tiếp theo là Hoa Kỳ và Nhật Bản với lần lượt là 32,153 tỷ USD và 15,539 tỷ USD. Một vành đai, một con đường, là khu vực xuất khẩu chính. Xu hướng trong những năm gần đây là xuất khẩu quần áo của Trung Quốc sang Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tăng trưởng trở lại, thu hẹp sự suy giảm xuất khẩu của EU, và tăng sản lượng xuất khẩu của một số nước dọc theo vành đai và con đường. Năm 2018, xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam và Myanmar tăng hơn 40%, trong khi xuất khẩu sang Nga, Hồng Kông, Trung Quốc và Liên minh châu Âu giảm lần lượt 11,17%, 4,38% và 0,79%.


Thời gian đăng: 10-10-2020